Klassieke Massage is de lichaamsmassage waarbij de masseur het weefsel (huid, spieren, lymfen) kneedt en wrijft door middel van specifieke massagegrepen. In feite zijn alle grepen onder te verdelen in 5 groepen, te weten:

  • Frictie (stevige massage op 1 plaats, vaak in cirkelvormige bewegingen)
  • Petrisage (kneden)
  • Effleurage (lange rustige strijkingen)
  • Vibratie (schudden / trillen) 
  • Tapoteren (kloppen)

Deze vorm van massage is al zo oud als de mensheid zelf. Elke andere vorm van massage is in principe in meerdere of mindere mate een afstammeling van de klassieke massage…

Door frictie bewerkt een masseur het onderliggende bindweefsel zodat de bloed-doorstroming gestimuleerd wordt

Petrisage is een knedende beweging die vooral op de schouders wordt toegepast. Het zachte kneden, in combinatie met rustige effleurages vanuit de nek naar de schouders, zorgt dat de schouderspieren, schouderkom en schouderbladen rustig kunnen ontspannen.

Effleurage zijn lange rustige strijkingen op de spieren. Toegepast op bijvoorbeeld de wervelkolom, worden de spieren en wervels van de rug ontspannen en lichtelijk opgerekt.

Vibratie wordt gebruikt om spiergroepen los te schudden, denk hierbij aan het losschudden van de kuiten bij stijve spieren of kramp. Het schudden zorgt dat de spieren van elkaar los komen en worden gestimuleerd. Hierdoor worden zenuwprikkels beter doorgegeven, wat leidt tot vermindering van pijnprikkels

Tapotage is het kloppen op de huid en spieren, waarbij de handen licht gehold zijn. Het heeft invloed op de bloedvaten, waarbij (afhankelijk van de gebruikte technieken)de vaatwanden worden samengetrokken of verbreedt. Hierdoor worden de spieren ontspannen of juist geactiveerd. Klassieke massage is een lichaamsmassage, gericht op het ontspannen en activeren van spieren, het verbeteren van de doorbloeding en het afvoeren van lymfevocht. Dit houdt in dat het tevens een sterk ontgiftende werking heeft op het lichaam.

Klassieke massage kan toegepast worden bij de volgende klachten:

  • Pijn
  • Stress
  • Spanning
  • Lokale storingen in de weefselspanning
  • Te hoge spiertonus

Segmentale massagetherapie

Segmentale massagetherapie is erop gericht om specifieke klachten te behandelen, en is een verdieping van shiatsu en klassieke massage. In het menselijk lichaam bestaan structuren die allemaal met elkaar in verband staan vanuit het zenuwstelsel, dit wordt een metameer genoemd.

Een metameer bestaat uit een ruggenmergsegment, een ruggenmergs-zenuw, een inwendig orgaan, één of meer spieren, één of meer botten en een huidzone. Deze segmenten werken door in de rest van het lichaam. Binnen een metameer kunnen de verschillende onderdelen elkaar gemakkelijk beïnvloeden. Als bijvoorbeeld een orgaan verstoord is kun je dit vaak in de desbetreffende huidzone waarnemen. De huid kan dan verkleefd of pijnlijk zijn. Bij langdurige klachten bestaat de kans dat verschillende metameren elkaar beïnvloeden, met als gevolg dat de klachten zich uitbreiden.