Een risicovoet is een zeer kwetsbare voet die ten gevolge van een onderliggende aandoening, ziekte, bloedstollingsstoornissen, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit een risico heeft op gevoelsstoornissen en/ of complicaties van de huid, nagels en stand van de voeten.

Risicovoeten zijn: de diabetische, reumatische, oudere,oncologische, verwaarloosde en spastische voet.
De medisch pedicure behandeld deze voeten en richt zich op preventie, screening, behandeling, verzorging, pijnklachtvermindering en correctie binnen de grenzen van hun vakgebied.